The role of university marketing in shaping innovation awareness

Lidia Bialon Emilia WernerInterest in the subject of this article arose in connection with searching for the causes of this innovativeness of the Polish economy compared to other EU countries. It was also accompanied by the desire to find possible solutions to this situation, discovering various methods of increasing the level of innovativeness in Poland. We are assuming that the level of innovativeness is affected by social awareness in the field of innovativeness.  The basic, root cause of this state of innovativeness of the country is the level of awareness of innovation. An innovative economy cannot be built in an uninnovative environment.
An … Czytaj więcej »

Rola marketingu szkół wyższych w kształtowaniu świadomości innowacyjności

Lidia Bialon Emilia WernerZainteresowanie tematem zawartym w tytule powstało w związku z poszukiwaniami przyczyn niższej innowacyjności polskiej gospodarki w porównaniu z innymi krajami UE. Jednocześnie z chęci poszukiwania dróg wyjścia z tej sytuacji, znalezienia różnorodnych sposobów na wzrost poziomu innowacyjności w Polsce.
Zakładamy, że na poziom innowacyjności wpływa świadomość społeczna w zakresie innowacyjności.  Podstawową wręcz pierwotną przyczyną określonego stanu innowacyjności w kraju jest stan świadomości innowacyjności. Nie da się zbudować innowacyjnej gospodarki w nie innowacyjnym otoczeniu.
W artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na trzy pytania:
– Jak można zdefiniować pojęcia: innowacyjność, świadomość innowacyjności oraz dlaczego należy je omawiać?
– Jaka może  być rola … Czytaj więcej »