Instytuty badawcze a centra naukowo-przemysłowe w kontekście innowacyjnej gospodarki – w świetle doświadczeń Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

W artykule przypomniano najważniejsze zadania głównych pionów nauki w Polsce, tj. wyższych uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów badawczych. Na przykładzie Instytutu EMAG pokazano zmiany dostosowujące jego rolę i zadania do uwarunkowań rynkowych. W telegraficznym skrócie przedstawiono genezę EMAG-u i jego 37-letnią historię – początkowo jako jednostki badawczo-rozwojowej, ostatnio jako instytutu badawczego. Omówiono zmiany w podejściu do działań statutowych oraz działalności rynkowej, w aspekcie ustawy o instytutach badawczych oraz tendencji zmian w ocenie jednostek naukowych. Opisano też istniejące uwarunkowania prawne dla partnerstwa prywatno-publicznego w kontekście ustawy o instytutach badawczych. Na koniec przytoczono przykłady dokonań i osiągnięć Instytutu EMAG.… Czytaj więcej »

Research institutes and scientific-industrial centres in the context of innovative economy in light of experiences of the Institute of Innovative Technologies EMAG

The main tasks of the leading scientific centres in Poland, that is, universities, scientific institutes of the Polish Academy of Sciences and research institutes are discussed. On the example of the Institute of Innovative Technologies EMAG changes adapting its role and tasks to the market environment has been shown. In short the genesis of EMAG and its 37 years of work – at the beginning as a research and development unit, recently as a research institute – is shown. Changes in approach to statutory activities and market activities in the aspect of the act on research institutes and trends in … Czytaj więcej »