Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce

Celem artykułu jest wskazanie roli działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w polityce społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także omówienie przykładów działań z zakresu bezpieczeństwa pracy zrealizowanych na rzecz powyższych grup interesariuszy przez przedsiębiorstwa i instytucje zaangażowane w realizację celów kampanii społecznej pn. „Prewencja wypadkowa”. W artykule omówiono różne podejścia do realizacji celów szczegółowych kampanii stosowane przez polskie przedsiębiorstwa i organizacje, wpisujące się w zasady polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

mgr Agnieszka Szczygielska – pracownik Ośrodka Promocji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Posiada wykształcenie w zakresie ekonomii, komunikacji społecznej oraz socjologii. Od 12 lat zajmuje się upowszechnianiem Czytaj więcej »

Social campaigns concerning work safety in the context of social responsibility of business in Poland

Social responsibility (Corporate Social Responsibility – CSR) has been defined by the European Commission as the concept of voluntary inclusion of social goals and goals associated with the protection of environment in normal company business activities and relations with all interested partners. According to the assumptions, a responsible entrepreneur treats clients, business partners and competition in an honest way, cares for the health, safety, security and good disposition of employees, motivates employees by offering them training and opportunities for development, acts like a „good citizen” in the local community, and respects natural resources and the environment. One of important elements … Czytaj więcej »