The role of science and technology parks in communication processes between research institutions and industry

Among the ways to bridge the gap between the research communities and the industry, one of the best known are the Science and Technology Parks. The scope of the offered services, the scale of operations and their revenues vary considerably. The largest parks gather companies, whose revenues may reach billions of dollars. Achieving such success requires, from the park operators, much more than offering attractive prices for office space. Moreover, it requires well-coordinated activities, based on a long term vision, from the central governments. The paper presents an analysis of the factors determining the success or fiasco of science and … Czytaj więcej »

Rola parków naukowo-technologicznych w komunikacji między instytucjami naukowymi a przemysłem

Wśród sprawdzonych na świecie sposobów zbudowania mostu między instytucjami naukowymi a przemysłem są parki naukowo-technologiczne. Skala ich funkcjonowania, zakres usług, osiągane przychody są bardzo zróżnicowane. Największe parki gromadzą firmy o przychodach idących w dziesiątki miliardów dolarów. Osiągnięcie takiego sukcesu wymaga od operatorów parku znacznie więcej niż atrakcyjnych warunków wynajmu powierzchni użytkowej. Co więcej, wymaga skoordynowanych, długofalowych działań na poziomie władz centralnych. Artykuł przedstawia próbę analizy czynników wpływających na sukces lub porażkę parków, zarówno w kontekście światowym jak polskim.

dr Paweł Sobkowicz, Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk, Polska — Kierownik Działu Transferu Technologii, Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk, oraz Kierownik Projektu … Czytaj więcej »