Platforma teleinformatyczna jako narzędzie do ekspozycji dokonań jednostki naukowej na przykładzie Instytutu Zootechniki PIB

W dobie dynamicznie rozwijającej się gospodarki rynkowej, jednostki badawczo-rozwojowe traktowane są jako swoistego rodzaju przedsiębiorstwa, które oferują wyniki zrealizowanych badań naukowych. Bardzo duży jest obecnie potencjał marketingu i posiada on wiele narzędzi do wykorzystania. Do najpopularniejszych z nich zaliczamy: publikacje, materiały reklamowe, artykuły sponsorowane, udział w targach i wystawach branżowych oraz organizowanie konferencji. Ze względu na szybki rozwój technologii informatycznych na pierwszy plan wysuwa się znaczenie błyskawicznego dotarcia do potencjalnych klientów poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi teleinformatycznych (np. strona internetowa, elektroniczne bazy danych, wideokonferencje, e-learning, itp.). Ma to szczególne znaczenie w jednostkach naukowych branży rolno-spożywczej, które ze względu na specyfikę prowadzonych … Czytaj więcej »

ICT platform as a marketing tool of a scientific unit from the food-agricultural branch

In the age of dynamically developing market economy, research and development units are treated as companies, which offer results of scientific research projects they have conducted. Currently, the potential of marketing is very strong and offers many useful tools. Among the most popular are: publications, advertising materials, sponsored articles, participation in branch fairs and exhibitions, as well as holding conferences. Due to the rapid development of IT technologies, the significance of reaching potential clients through application of appropriate ICT tools (e.g. website, electronic databases, videoconferences, e-learning, etc.) is growing. This has special importance in scientific units from the food and … Czytaj więcej »