Media relations – promoting scientific and research institutions in the media in Poland and Europe

Media are one of key intermediaries for dissemination of information and one of the most effective tools of promotion. They allow us to get our message across both to a broad group of recipients and a profiled recipient adequate for the subject, content and character of the provided message. The essence of information reaching the recipients through the media is the credibility, trust and impartiality attributed to it and thus its strength. For this reason building relations with the media is so important in public relations. Taking into consideration the fact that media to a large extent form the awareness … Czytaj więcej »

Scientific institution’s ways of communicating with the environment

The Internet has given its users ways for fast and inexpensive publication of information, dissemination of their creativity, experiences and thoughts.Blogs have become one of the forms particularly popular over the recent years.Impact of blogs on the audience has turned out to be so significant that they quickly have begun to be used as a marketing tool, both in the area of public relations as well as advertising.  By definition, blog imposes a significant simplification on the message conveyed, both in terms of content and language, making them more legible, comprehensible and interesting for each recipient.This makes this form of … Czytaj więcej »

Sposoby komunikowania się instytucji naukowej z otoczeniem

Internet otworzył przed jego użytkownikami możliwości szybkiej, taniej publikacji informacji, rozpowszechniania swojej twórczości, przeżyć, myśli. Jedną z form szczególnie w tym zakresie popularnych w ostatnich latach stał się blog. Jego oddziaływanie na odbiorców okazało się tak znaczące, że szybko zaczął być wykorzystywany także jako narzędzie marketingowe, zarówno w obszarze public relations, jak i reklamy. Blog z definicji narzuca przekazowi znaczne uproszczenie, zarówno pod względem treści, jak i języka, czyniąc je tym samym bardziej czytelnymi, zrozumiałymi, interesującymi dla każdego odbiorcy. To czyni tę formę komunikacji niezwykle atrakcyjną dla nauki, zwłaszcza w kontekście jej komercjalizacji i dążenia do upowszechniania informacji o osiągnięciach … Czytaj więcej »