Successful Technology Commercialization – Yes or No? Improving the Odds. The Quick Look Methodology and Process

This article explores the relationships which transform new scientific knowledge into new commercial products, services, and ventures to create wealth creation.  The major technology and marketing commercialization dilemmas are defined and addressed.  The Quicklook methodology and related processes to quickly assess the commercial viability and potential of a scientific research project is explained.   Using the Quicklook methodology and process early in the research and development process improves the success odds of commercialization.

Professor William Bradley “Brad” Zehner II, St. Edward’s University, Austin, Texas, USA – is an Associate Professor of Management and a Global Teaching Fellow.  He is also a Czytaj więcej »

Udana komercjalizacja technologii – tak czy nie? Zwiększanie szans. Proces i metodologia Quick Look

Artykuł opisuje relacje przekształcające nową wiedzę naukową w nowe produkty, usługi i przedsięwzięcia handlowe celem pobudzenia tworzenia bogactwa.  Zdefiniowano i określono główne dylematy komercjalizacji technologii i marketingu.  Objaśniono metodologię Quicklook i powiązane procesy umożliwiające przeprowadzenie szybkiej oceny rentowności handlowej i potencjału naukowego projektu badawczego.  Wykorzystanie metodologii i procesu Quicklook na wczesnym etapie procesu badawczo-rozwojowego poprawia szanse powodzenia komercjalizacji.

Profesor William Bradley „Brad” Zehner II, St. Edward’s University, Austin, Teksas, Stany Zjednoczone –  profesor nadzwyczajny w katedrze zarządzania i nauczyciel akademicki Global Teaching Fellow.  Nauczyciel akademicki w Instytucie IC2 – „a think and do tank” skupiony na tworzeniu bogactwa Czytaj więcej »

Technology Creates 21st Century Wealth – Processes, Problems, and Prognosis

zehnerbradleyCraig WilliamsGary PletcherScience and technology are the driving forces increasing the global standards of living. The technology – wealth relationship is complex and not well understood presently but recent macro data tends to support Robert Solow’s 1957 observation that societal, company, and individual wealth and increased standards of living is created by application of science and technology to socio-economic challenges.  In 1987, Robert Solow received the Nobel Prize in Economics, for his insight that „seven-eighths” of the world’s increase in world wealth is due to advances in science and technology.   The challenges and costs of of wealth creation are identified. This paper … Czytaj więcej »

Technologia tworzy bogactwo XXI wieku – procesy, problemy, prognozy

Bradley Zehner IICraig WilliamsGary Pletcher Nauka i technologia są siłami napędowymi zwiększającymi globalne standardy życia.  Zależność między technologią, a bogactwem jest złożona i w tej chwili jeszcze słabo zrozumiana, ale niedawne dane makro wydają się potwierdzać spostrzeżenie Roberta Solowa (1957), że społeczne, firmowe i osobiste bogactwo oraz wyższe standardy życia są tworzone poprzez zastosowanie nauki i technologii do wyzwań społeczno-ekonomicznych. W 1987 Robert  Solow otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za jego spostrzeżenie, że za „siedem ósmych” globalnego wzrostu bogactwa odpowiadają postępy w nauce i technologii. Wyzwania i koszty tworzenia bogactwa zostają zidentyfikowane. Niniejsza praca analizuje bogactwo definiowane jako PKB na osobę i obecne powiązania … Czytaj więcej »