Latest trends and directions of development of crowdfunding

The article discusses the latest trends and directions of development of crowdfunding on selected examples of English-language websites.The scope of work includes topics such as aggregates of crowdfunding sites, local investing, franchise, pre-sales platforms, open source sites and leveraging the competitive advantages of e-commerce platforms which offer product crowdfunding.

This article aims to discuss the latest trends and directions of crowdfunding, assess their usefulness and the chances of popularising the ideas presented.

The article provides an overview of the literature on the subject and an analysis of the selected sites, comparison sites and crowdfunding search engines.

Joanna Pieniążek, MSc., Institute Czytaj więcej »

Crowdfunding and new trends in consumer behaviour

This paper discusses social funding and how it affects consumer behaviour.  Crowdfunding contributes to the support and development of interesting products and services. Consumers have become not only the recipients but also co-creators of new products.The changes also apply to the consumption model.So far, the customer has received product already formed by the manufacturers. Now, the customer may pre-order the product via a crowdfunding site, by financially supporting the manufacturing process of the product. Online community which the consumer belongs to has the power to market the products which might never be created or would be created after a … Czytaj więcej »

Najnowsze trendy i kierunki rozwoju finansowania społecznościowego

Artykuł omawia najnowsze trendy i kierunki rozwoju finansowania społecznościowego na wybranych przykładach anglojęzycznych serwisów internetowych. Zakres pracy obejmuje takie zagadnienia jak: agregaty portali finansowania społecznościowego, lokalne inwestowanie, franczyza, platformy przedsprzedażowe, portale typu open source oraz wykorzystanie przewagi konkurencyjnej platform e-commerce oferujących finansowanie społecznościowe produktów. Celem artykułu jest omówienie najnowszych trendów oraz kierunków finansowania społecznościowego, ocena ich użyteczności oraz szanse na upowszechnienie prezentowanych pomysłów. Artykuł zawiera przegląd literatury przedmiotu oraz analizę wybranych portali, porównywarek oraz wyszukiwarek finansowania społecznościowego.

mgr Joanna Pieniążek (Instytut Lotnictwa, Polska) – absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z marketingu internetowego w Szkole Głównej Handlowej oraz redakcję Czytaj więcej »

Finansowanie społecznościowe a nowe trendy w zachowaniach konsumenckich

W artykule zaprezentowano, na czym polega finansowanie społecznościowe oraz jak wpływa ono na zachowania konsumenckie. Finansowanie społecznościowe umożliwia wsparcie i rozwój interesujących produktów i usług. Konsumenci stali się nie tylko odbiorcami, ale i współtwórcami nowych produktów. Zmiany dotyczą także modelu konsumpcji. Do tej pory klient dostawał produkt ukształtowany już wcześniej przez producentów. Obecnie może dokonać zakupu w przedsprzedaży za pośrednictwem serwisu finansowania społecznościowego – jeśli tylko wesprze się finansowo proces wytworzenia wybranego produktu. Społeczność internetowa, do której należy konsument ma siłę, aby wprowadzić na rynek produkty, które być może nigdy by nie powstały lub powstałyby po dłuższym okresie czasu.  Może … Czytaj więcej »