Popularization of science as a marketing tool exemplified by „Paths of Copernicus” – a programme funded by the Ministry of Science and Higher Education

This article concerns the project Mine Surfers (2013-2014) carried out by the EMAG Institute of Innovative Technologies within a programme funded by the Ministry of Science and Higher Education. The authors present the positive marketing effects resulting from the project. In the case study, they describe the project against the backdrop of activities undertaken by other project teams. As well as the issues related to the execution of the project as such, focus was also placed on operations aiming for project promotion as well as popularising research and educational activities. Finally, the results of media monitoring with respect to the … Czytaj więcej »

Popularyzacja nauki jako narzędzie marketingowe na przykładzie udziału w przedsięwzięciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ścieżki Kopernika”

Artykuł dotyczy projektu popularyzatorskiego „Górnictwo na fali” realizowanego w latach 2013-2014 w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ścieżki Kopernika” przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz pozytywnych efektów marketingowych związanych z realizacją projektu. W przedstawionym studium przypadku zaprezentowano projekt na tle działań podjętych przez inne zespoły projektowe. W artykule, oprócz kwestii związanych z merytoryczną realizacją projektu, położono nacisk na działania mające na celu promocję przedsięwzięcia i popularyzację działalności badawczej i dydaktycznej. Podsumowano również wyniki monitoringu mediów związanego z opisywanym przedsięwzięciem.

mgr inż. Adam Piasecki (Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Polska)  absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Czytaj więcej »