Wirtualne biuro prasowe jako skuteczne narzędzie komunikacji naukowej

Głównym celem poniższego tekstu jest zmotywowanie polskich jednostek badawczych do tego, aby w swoich działaniach zewnętrznych uwzględniły dziennikarzy – jedną z kluczowych grup odbiorców zapewniających prestiż i dotarcie do różnych adresatów. W opinii autorki jednym z podstawowych sposobów, które pomagają osiągnąć ten cel, jest wykorzystanie strony internetowej instytucji i zamieszczanie na niej treści adresowanych do mediów (zaczynając od samego kontaktu dla dziennikarzy). Autorka chciałaby zachęcić przedstawicieli organizacji o profilu naukowo-badawczym do tego, aby po lekturze niniejszego opracowania przeanalizowali strony internetowe swoich instytucji i poszukali na nich informacji umożliwiających dziennikarzom nawiązanie kontaktu z danym ośrodkiem. Punktem wyjścia do zaprezentowania tematu są … Czytaj więcej »

Virtual press office as an efficient tool for scientific communication

The main goal of the following article is to motivate Polish research units to take journalists into consideration in their external activities – journalists are one of the key groups of recipients guaranteeing prestige and reaching various addressees. The author of this article thinks that one of the basic ways of helping to achieve this goal is to take advantage of the website of an institution and publish there contents addressed to the media (beginning with contact data for journalists). The author would like to encourage representatives of research and scientific organizations to analyse the websites of their institutions and … Czytaj więcej »