Geoinformacja formą promocji badań naukowych

Artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych zasad działania infrastruktury informacji przestrzenej, jak również pokazanie w jaki sposób można wykorzystać dostępne narzędzia do wyszukiwania, analizy i wymiany wyników badań naukowych. Rozwój technologiczny umożliwia wielopoziomową integrację informacji przestrzennej zarówno w skali lokalnej, regionalnej czy globalnej. Forma prezentacji danych na mapach stanowi znacznie bardziej czytelne narzędzie niż miałoby to miejsce w postaci najbardziej rozbudowanych opisów. Promocja badań naukowych poprzez udostępnianie wyników z wykorzystaniem usług sieciowych stanowi szanse dla zespołów badawczych, a jednocześnie przynosi wymierne korzyści dla rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. Ze względu na interdyscyplinarne podejście, łączenie geoinformacji z różnych dziedzin (źródeł) daje możliwość … Czytaj więcej »

Geoinformation as a form of promotion of scientific research

In the contemporary world the amount of information is growing at an exponential rate. Currently, it is growing annually by 66%. This creates an ever growing problem of finding reliable information, including the results of research work. At the same time various systems facilitating search are emerging. A major part of the information generated is associated with the location and is called geoinformation. Using geoinformation is important not only in various decision-making processes, but also constitutes the basis of effective management on various levels and facilitates the process of social consultation. Nevertheless, just as in the case of other information … Czytaj więcej »