Marketing communications in industrial B2b markets enhancing the value of the corporate brand relying on common added values

Today, industrial Business-to-Business (B2B) markets are mainly characterized by a highly trained customer for making rational decisions in a highly competitive and global market, requiring more than ever organizations to approach their markets with a single and consistent message. Such demanding scenario requires to define a corporate brand transmitting in one message all the advantages that a Customer may appreciate in the long-term, based not only on what the company stands for in the market, but also the benefits of all its products throughout its portfolio. Such elements are referred as Common Added Values (CAVs), being some general examples the  … Czytaj więcej »

Komunikacja marketingowa na rynkach branżowych B2B podnosząca wartość marki korporacyjnej opierającej się na wspólnych wartościach dodanych

Współczesne branżowe rynki Business-to-Business (B2B) charakteryzują się przede wszystkim obecnością wysoce wykwalifikowanych klientów, podejmujących racjonalne decyzje na silnie konkurencyjnym globalnym rynku. Działające na nim firmy i instytucje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej powinny kierować jednolity i konsekwentny komunikat do swoich odbiorców. Tak wymagające okoliczności wymuszają zdefiniowanie marki korporacyjnej, zawierającej w jednym komunikacie wszystkie atuty, jakie firma może chcieć wypromować w długim okresie. Komunikat ten powinien kojarzyć się nie tylko z tym, do czego firma pretenduje na rynku, ale także z zaletami wszystkich produktów z jej portfolio. Są to tzw. wspólne wartości dodane (Common Added Values – CAV). Ich przykłady … Czytaj więcej »