Marketing management of a non-public university

2005 was the peak year for the university sector.Nearly 2 million students attended Polish universities, and the favourable trend has continued uninterrupted for 15 years.Such a high demand for knowledge also resulted in a strong growth in the number of universities.However, since 2006 the number of students has begun to fall, and taking into account the demographic data it should be assumed that this trend will continue in the years to come.

Research conducted for the Ministry of Science and Higher Education indicates that the methods of university management in Poland are outdated in comparison with global solutions.This is because … Czytaj więcej »

Problemy zarządzania marketingowego niepubliczną szkołą wyższą

2005 rok był okresem szczytowym dla sektora uczelni wyższych. W Polskich uczelniach studiowało wtedy blisko 2 mln studentów, a sprzyjający trend wzrostowy trwał nieprzerwanie od 15 lat. Tak duży popyt na wiedzę zaowocował również silnym wzrostem liczby uczelni wyższych. Jednak od 2006 roku liczba studentów zaczęła spadać, a biorąc pod uwagę dane demograficzne należy zakładać, że ten trend będzie trwał przez kolejne lata.

Badania prowadzone na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazują, że metody zarządzania szkołami wyższymi w Polsce, na tle rozwiązań światowych, są przestarzałe. Są bowiem skupione wokół spojrzenia pracowników nauki, a nie na oczekiwaniach studentów. W świetle … Czytaj więcej »