Innovative behavior of the Poznań agglomeration inhabitants in the transport services market

The development of information and communication technologies, including in particular the modern development of mobile technologies, has an undeniable impact on people’s lives and, consequently, on consumers’ market behaviour. The growing popularity and capabilities of mobile devices, as well as the increasing availability of mobile Internet access, mean that in many markets companies are redefining their business models, in which the activities conducted via the Internet play an increasingly important role. This is particularly visible on the market of individual and public transport services, where thanks to mobile devices, as well as in consistency with trends in consumer market behaviours … Czytaj więcej »

Innowacyjność zachowań mieszkańców aglomeracji poznańskiej na rynku usług transportowych

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym przede wszystkim współcześnie rozwój technologii mobilnych ma niezaprzeczalny wpływ ludzkie życie, a co za tym idzie – na zachowania rynkowe konsumentów. Rosnąca popularność i możliwości urządzeń mobilnych, a także coraz powszechniejszy dostęp do mobilnego Internetu sprawiają, że na wielu rynkach przedsiębiorstwa redefiniują swoje modele biznesowe, w których coraz większe znaczenie odgrywają działania prowadzone przez Internet. Szczególnie widoczne jest to na rynku indywidualnych i publicznych usług transportowych, gdzie właśnie za sprawą urządzeń mobilnych, a także w spójności z trendami w zachowaniach rynkowych konsumentów i rozwijaniem miast zgodnie z koncepcją smart city, od kilku lat obserwować można … Czytaj więcej »