Research and scientific achievements as media events

In Polish science much more is going on, than what media reports suggest. Why is that the number and volume of these reports is small, they appear rarely and their rank isn’t really high? Participating in various kinds of events devoted to scientific achievements (eg. conferences, meetings) it is possible to notice that representatives of the media are present only at few such events. Even when press conferences or other events for representatives of the media are held, the interest of the media is low. After all one of the key instruments of public relations is press conference at which … Czytaj więcej »

Financing marketing with EU funds

The goal of this article is to present on the basis of selected examples the possibilities of financing marketing activities of scientific and research institutions with funds from EU programmes. In 2013 the current period of programming of European Union funds (2007-2013) ends. This means that the volume of assets and directions of financing for the years 2014-2020 should already be known. It is worth taking a look at what opportunities have the European funds provided by now for the marketing activities of scientific institutions. Another interesting issue are statistics concerning the participation of Polish institutions: number of projects and … Czytaj więcej »

Customer Relationship Management in scientific and research institutions

Basing on the example of a scientific institute, this article shows:
– potential areas in which CRM philosophy, procedures and tools could be applied
– purpose of applying CRM
– outcomes to expect from CRM application
The article shows the Customer Relationship Management idea exclusively, along with areas of its use in scientific and research institutions and also a proposal to determine a group of clients for these institutions. The summary of the article consists of information regarding sources of knowledge about CRM philosophy and procedures (mainly bibliographical) and also about IT systems which support CRM.

Jaromir Matulewicz, M.Sc., Institute Czytaj więcej »

Finansowanie marketingu w funduszach europejskich

Celem artykułu jest przedstawienie na wybranych przykładach możliwości finansowania działań marketingowych instytucji naukowych i badawczych ze środków w programach europejskich. W 2013 r. kończy się bieżący okres programowania w funduszach europejskich (2007-2013) i powinny już być znane wielkości środków i kierunki finansowania na lata 2014-2020. Warto przyjrzeć się możliwościom, jakie dla działań marketingowych instytucji naukowych stwarzały dotychczas fundusze europejskie oraz zapoznać się ze statystykami udziału polskich instytucji: liczbą projektów i wysokością dofinansowania. Każda instytucja naukowa powinna zrobić własny „rachunek sumienia” i odpowiedzieć na pytania: jakie były kierunki własnej aktywności, ile aplikacji złożono i jakie dofinansowanie pozyskano?

mgr Jaromir MatulewiczCzytaj więcej »

Customer Relationship Management w instytucjach naukowych i badawczych

Artykuł prezentuje na przykładzie instytutu badawczego:

  • możliwe obszary zastosowania filozofii, procedur i narzędzi CRM,
  • celowość stosowania CRM,
  • efekty jakich można się spodziewać po zastosowaniu CRM.

W artykule przedstawiona jest idea CRM, obszary zastosowań w instytucjach naukowych i badawczych oraz propozycja określenia grupy klientów tych instytucji. Podsumowaniem artykułu są informacje o źródłach wiedzy o filozofii i procedurach CRM (głównie bibliograficznych) oraz o systemach informatycznych wspomagających CRM.

mgr Jaromir Matulewicz, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Polska — autor artykułu od prawie 20 lat zajmuje się marketingiem i zarządzaniem relacjami z klientami, kieruje Działem Zarządzania, Marketingu i Współpracy z Zagranicą w Instytucie Rozwoju Czytaj więcej »