Employer branding in the background of relationship marketing conceptions

Marketing is a dynamic discipline. Relation marketing is one of its conceptions and sets new standards for the cooperation between market players. It claims that a company’s market growth is influenced by longterm business relationships. Furthermore, it states that a company’s assets are defined by its relations within the business environment. Employer branding is defined as a series of actions, the goal of which is building a company’s brand on the market as „company of first choice for future employees”. The theoretical background for employer branding derives from relationship marketing.

Magdalena Maruszczak, M.Sc., Warsaw School of Economics, Poland – is … Czytaj więcej »

Employer branding na tle koncepcji marketingu relacji

Marketing jest dynamiczną dyscypliną naukową, którego jedną z koncepcji jest marketing relacji. Koncepcja formułuje nowe standardowy współpracy zakładając, iż sukces rynkowy przedsiębiorstw kształtują długoterminowe relacje rynkowe a rzeczywistymi zasobami przedsiębiorstwa są jego partnerskie relacje z otoczeniem. Employer branding rozumiany jako zespół działań firmy, których celem jest budowanie jej wizerunku na rynku jako „pracodawcy z wyboru” czerpie teoretyczną podstawę z koncepcji marketingu relacji.

mgr Magdalena Maruszczak, Szkoła Główna Handlowa, Polska — doktorantka Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektorem Marketingu i Komunikacji w firmie doradczej KPMG. Zainteresowania naukowe i badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z … Czytaj więcej »