Why is it worth to become an engineer – promotional activities of scientific and research institutions and commercial entities

For a few years we have observed growing demand for people with technical and scientific education on the European labour markets. There has been a similar trend in Poland and for this reason more and more institutions decide to support campaigns encouraging young people to study exact sciences. In 1990 in Poland there were 400,000 students, ten years later already 1.5 million people were studying at universities. In 2002 the most popular areas of study were: management and marketing, pedagogy, economics, administration, law, finances and banking, political sciences and social sciences. Ten years ago every seventh student studied marketing and … Czytaj więcej »

Dlaczego warto zostać inżynierem – działania promocyjne instytucji naukowo-badawczych oraz podmiotów komercyjnych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz polskie uczelnie techniczne podejmują różnego rodzaju działania, aby uświadomić młodym ludziom, że zapotrzebowanie na inżynierów w krajach Unii Europejskiej przez najbliższe dziesięciolecia będzie systematyczne rosło. Takie kierunki jak: automatyka i robotyka, biotechnologia, energetyka, fizyka techniczna, informatyka, budownictwo, inżynieria środowiska, mechatronika i matematyka, chemia, informatyka materiałowa, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska oraz wzornictwo znalazły się na liście tzw. kierunków zamawianych. Czyli takich, które mają zapewnić wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem technicznym, matematycznym i przyrodniczym. Program pilotażowy „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych” rozpoczął się 1 października 2008 roku. Główne założenia … Czytaj więcej »