Using crowdsourcing for research projects

The phenomenon of crowdsourcing – enabling the crowd to get involved in the activities of an organization by means of new media (Estelles – Arolas, Gonzales – Lordon – de – Guevara, 2012) – is drawing the attention of research teams. It is successfully used by the biggest scientific centres both in case of life sciences and humanities. The following article is supposed to compare various strategies of applying this phenomenon to the creation and dissemination of knowledge. 40 crowdsourcing projects were subject to exploratory observation. Their description was based on the desk research analysis of Internet websites, applications and … Czytaj więcej »

Zastosowanie crowdsourcingu w projektach badawczych

Zjawisko crowdsourcingu – włączania tłumu w działania organizacji za pomocą nowych mediów (Estelles – Arolas, Gonzales – Lordon – de – Guevara, 2012) – zdobywa coraz większe zainteresowanie wśród zespołów badawczych. Z powodzeniem jest stosowany przez największe ośrodki naukowe zarówno w naukach przyrodniczych jak i humanistycznych. Poniższy artykuł ma na celu porównanie różnych strategii zastosowania tego fenomenu do tworzenia i rozpowszechniania wiedzy. Eksploracyjnej obserwacji poddano 40 projektów crowdsourcingowych. Ich opis oparto na analizie desk research stron internetowych, aplikacji i innych źródeł internetowych. Na podstawie zmiennych opisujących zlecane zadanie, charakter tłumu, wbudowane w proces motywatory oraz sposób udzielania odpowiedzi, stworzono empirycznie … Czytaj więcej »