Multidisciplinary project of historical aircraft virtual reconstructions as a way of popularizing science

Research and development institutions have a wide range of competences in their fields of scientific and technical activity. They also often have some unique capabilities to do research and development (R&D). However, these possibilities are often known only to a small group of industry specialists and few parliamentary representatives. There is also a lack of information about research capabilities of R&D institutes in industry, especially among small and medium enterprises.

The aim of the article is to present the concept of a multidisciplinary research project aimed at testing by a scientific research institution the possibility of using social media and … Czytaj więcej »

Multidyscyplinarny projekt wirtualnych rekonstrukcji samolotów historycznych jako sposób popularyzacji nauki

Instytucje badawczo-rozwojowe posiadają szeroki zakres kompetencji w swoich dziedzinach działalności naukowo-technicznej. Często mają także pewne unikalne możliwości wykonywania prac badawczo-rozwojowych (B+R). Możliwości te są jednak często znane tylko małej grupie specjalistów branżowych i niewielu przedstawicielom parlamentu. Brakuje także informacji o możliwościach badawczych instytutów w przemyśle, a w szczególności wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji multidyscyplinarnego projektu badawczego, mającego na celu sprawdzenie przez instytucję naukowo-badawczą możliwości wykorzystania mediów społecznościowych oraz nowoczesnych techniki wizualizacji i symulacji komputerowych w inżynierii rekonstrukcji samolotu. Autorzy proponują wypróbować podejście możliwości kampanii marketingowej instytucji badawczo-rozwojowych w sposób podobny do akcji zbierania funduszy na … Czytaj więcej »