Blogs in cultural institutions

This article discusses examples of three blogs of the National Library, both in terms of their structure and content as highlighting elements that impact on the promotion of both the blog and the institutions they lead. Discussed the advantages of one of Poland’s most popular blogging platforms WordPress. It also presents a short briefings to customize the look of your blog based on WordPress platform needs to actuate the institution.

Michał Kaczyński, M.Sc. Eng., National Library, Poland – programmer, graduate of the Faculty of Cybernetics of the Military University of Technology in Warsaw, specialization – computer science.  He has worked … Czytaj więcej »

Blogi w instytucji kultury

Artykuł omawia przykładowe trzy blogi Biblioteki Narodowej zarówno pod kątem ich struktury jak i zawartości merytorycznej uwypuklając elementy mające wpływ na promowanie zarówno samych blogów jak i instytucji je prowadzących. Omówiono zalety jednej z najpopularniejszych w Polsce platform blogowych WordPress. Przedstawiono również krótki instruktarz jak dostosować wygląd bloga opartego o platformę WordPress do potrzeb uruchamiającej go instytucji.

mgr Michał Kaczyński, Biblioteka Narodowa, Polska — programista, absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej — kierunek informatyka. Wieloletni pracownik Zakładu Technologii Informatycznych Biblioteki Narodowej. Jego zainteresowania jak również praca zawodowa związane są z budową aplikacji webowych.

Kontakt: m.kaczynski(at)bn.org.pl

DOI: 10.14611/minib.07.01.2013.08

MINIB, 2013, Vol. 
Czytaj więcej »