Modern library and the promotion of a scientific institution

Library has for centuries been associated with books arranged systematically on shelves, ubiquitous silence and dust. Despite constant changes taking place in libraries, they are still regarded as outdated, archaic creations. The history of libraries dating back to the third millennium B.C. and the moment of introduction of printing presses (15-16th century) is evidence of very small social coverage. Since the end of the 20th century libraries and library services have been under strong pressure of the development of science and technology, that’s why adapting to the surrounding world they are experiencing „a new start”1. Apart from previous functions: collecting, … Czytaj więcej »

Digital Repository of Research Institutes – RCIN

The paper describes the project of Digital Repository of Scientific Institutes RCIN and presents opportunities for promoting science by digitization and sharing them on the Internet. The Repository has been created by the 16 Scientific Institutes in Warsaw, Krakow and Bialowieza to modernize the science-research and IT infrastructure, to increase digital resources of mathematical, technical, natural and medical sciences, and to popularize and promote of Polish science. That dissemination and popularization of science affects its development and competitiveness in the international arena and it allows transfer of research results to the economy. In addition, Institutes of RCIN providing contemporary and … Czytaj więcej »

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych — RCIN

W artykule opisano projekt Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych RCIN oraz przedstawiono możliwości promocji nauki przez digitalizację zbiorów i udostępnianie ich w Internecie. Repozytorium stworzone zostało przez 16 instytutów naukowych z Warszawy, Krakowa i Białowieży w celu modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej, zwiększenia zasobów cyfrowych z zakresu nauk matematycznych, technicznych, przyrodniczych i medycznych, oraz rozpowszechnienia i promocji polskiej nauki. Takie upowszechnienie i popularyzacja nauki wpływa na jej rozwój i konkurencyjność na arenie międzynarodowej, oraz na transfer wyników badań do gospodarki. Ponadto  instytuty tworzące Konsorcjum RCIN, udostępniając archiwalne i współczesne materiały naukowe, wspierają kapitał intelektualny polskiej nauki i podnoszą świadomość wyszukiwania fachowej … Czytaj więcej »