Determinants in the marketing of a research and scientific institution

Nowadays, the fact that a participant of any product market conducts marketing activities comes as no surprise. In fact it’s surprising only if a participant doesn’t use any tools from the rich array of marketing instruments. However, what is very important and requires great knowledge and experience from a market participant is the preparation of a set of market values defining clearly the goals of his activities on the market. These values should be accompanied by a properly matched company strategy (including marketing strategy) allowing the achievement of these values, as well as implementation of the strategy appropriate for the … Czytaj więcej »

Determinanty marketingu instytucji naukowo-badawczej

Współcześnie prowadzenie działalności marketingowej przez uczestnika dowolnego rynku produktowego nie budzi żadnego zdziwienia, a wręcz zaskoczeniem jest brak stosowania przez niego narzędzi z bogatego zbioru instrumentów marketingu. Natomiast to co jest bardzo istotne i wymagające znacznej wiedzy oraz doświadczenia w tym rodzaju działalności rynkowej uczestnika to przygotowanie zbioru wartości rynkowych stanowiących jasno i wyraźnie sprecyzowane cele jego działalności rynku. Towarzyszyć im powinna odpowiednio dopasowana strategia przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem strategii marketingowej) pozwalająca na ich realizację, a nade wszystko implementacja tej strategii adekwatna do ukształtowanego mechanizmu rynkowego. Praktyczna realizacja i osiągnięcie tych wartości nie jest łatwe, a można mówić o szczególnym utrudnieniu … Czytaj więcej »