Assessing a moderating effect and the global fit of a PLS model on online trading


This paper proposes a PLS Model for the study of Online Trading. Traditional investing has experienced a revolution due to the rise of e-trading services that enable investors to use Internet conduct secure trading. On the hand, model results show that there is a positive, direct and statistically significant relationship between personal outcome expectations, perceived relative advantage, shared vision and economy-based trust with the quality of knowledge. On the other hand, trading frequency and portfolio performance has also this relationship. After including the investor’s income and financial wealth (IFW) as moderating effect, the PLS model was enhanced, and we found … Czytaj więcej »

Ocena łagodzącego efektu i testów zgodności modelu PLS w obrocie produktami finansowymi z wykorzystaniem internetu


W niniejszym artykule posługujemy się modelem PLS w celu przeprowadzenia badania nad obrotem produktami finansowymi przy wykorzystaniu Internetu. Tradycyjny sposób inwestowania przeszedł swoistą rewolucję ze względu na rosnącą skalę bezpiecznych usług transakcyjnych świadczonych drogą internetową. Z jednej strony uzyskane wyniki wskazują na istnienie dodatniego, bezpośredniego i istotnego statystycznie związku między osobistymi oczekiwaniami co do wyniku, postrzeganą przewagą względną, wspólną wizją, zaufaniem do gospodarki oraz posiadanej wiedzy wysokiej jakości. Z drugiej strony zależność taką wykazują też częstotliwość transakcji oraz wydajność portfelowa. Model PLS rozszerzono uwzględniając dochody i finansowy majątek inwestora jako efekt łagodzący i okazało się, że stopień interakcji jest ujemny … Czytaj więcej »