Exploring the value of social entrepreneurship seen as economic and social innovation driver in the private sector


A review of online literature refers to an important number of relevant examples about Social Entrepreneurship. Basic papers shed new light on some ideas, taking into account the role of individual creativity and, among others, social networks, all put in the context of becoming an entrepreneur. The examples are associated with surviving the most important, critical first years, naturally both in urban and rural areas. Nowadays, creativity has a huge impact on start-ups in urban areas; it is a place where the environment is even more supportive and competitive. The rule does not apply in rural areas. It is … Czytaj więcej »

Badanie wartości społecznej przedsiębiorczości postrzeganej jako siła napędowa społecznej innowacji w sektorze prywatnym


Przegląd literatury dostępnej w internecie odsyła do znaczącej liczby istotnych przykładów Społecznej Przedsiębiorczości. Podstawowe opracowania rzucają światło na niektóre idee, biorąc pod uwagę role indywidualnej kreatywności oraz, między innymi sieci społecznościowych, wszystko umiejscowione w kontekście stawania się przedsiębiorcą. Przykłady są powiązane z przeżyciem najważniejszych, kluczowych pierwszych lat, oczywiście, w obszarach miejskich i wiejskich. W obecnych czasach kreatywność ma wielki wpływ na start-upy w obszarach miejskich. To jest miejsce gdzie środowisko jest nawet bardziej pomocne i konkurencyjne. Ta zasada nie stosuje się w obszarach wiejskich. Wiadomo, że kreatywność nie zwiększa szansy odniesienia sukcesu, ale wiemy, że celem sieci społecznościowych w … Czytaj więcej »