Knowledge management in R&D centres, in the field of biomedicine, using contemporary information and communication technology and the methodology of continuous improvement


Some sophisticated medical applications, including advanced therapeutics with monoclonal antibodies, stem cells, and gene therapies are currently available in clinical trials. More revolutionary technologies are coming soon and will be marketed by the best technically advanced companies in the world. R&D companies with a much smaller indicator of technological progress and organizational efficiency, but with a great desire to become a major player in this industry, will also compete for a share of this market. However, in order to become a fixture in the changes initiated, both must constantly learn and be more innovative. In the current market situation, a … Czytaj więcej »

Zarządzanie wiedzą w ośrodkach R&D, w obszarze biomedycyny, przy wykorzystaniu współczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej i metodologii ciągłego doskonalenia


Wyrafinowane aplikacje medyczne, włączając zaawansowane terapeutyki z przeciwciałami monoklonalnymi, komórkami macierzystymi i terapiami genowymi są aktualnie dostępne w próbach klinicznych. Bardziej rewolucyjne technologie nadchodzą szybko i będą wprowadzane na rynek przez technicznie zaawansowane, najlepsze firmy na świecie. O udział w tym rynku powalczą również firmy R&D z o wiele mniejszym wskaźnikiem technologicznego postępu i organizacyjnej efektywności, ale z dużą chęcią do stania się poważnym graczem w tej branży. I jedne i drugie jednak, żeby stać się stałym elementem rozpoczętej zmiany muszą się ciągle uczyć i być jeszcze bardziej innowacyjnymi. W obecnej sytuacji rynkowej, hiperkonkurencyjnej gospodarce z prosumentem w centrum zainteresowania … Czytaj więcej »