Marka uczelni we współczesnym świecie

Marka jest synonimem sukcesu firmy. Jednocześnie stanowi najlepsze świadectwo jakości pracy (lub wyrobu) danej firmy np. samochodowej, spożywczej czy też edukacyjnej. Do pojęcia marki można odnieść się w sposób dwojaki: „W wąskim rozumieniu terminu marka podkreśla głównie jej elementy (nazwę, znak graficzny, symbole, a także ich kombinacje), których zadaniem jest zidentyfikowanie oferty danego podmiotu oraz jej wyróżnienie na tle ofert konkurencyjnych. Jeśli marka zaistnieje w świadomości nabywcy, co oznacza zdobycie pewnej wiedzy o niej oraz wytworzenie się u nabywcy pozytywnego nastawienia do marki, wówczas jego sposób reagowania staje się odmienny od zachowania wobec podobnego produktu (usługi), lecz tej marki pozbawionego”Czytaj więcej »

A university’s brand in the contemporary world

A strong brand is synonymous with a company’s successful performance. At the same time it bears testimony to the high quality of the service (or product) offered by the company, be it a car maker, a food producer or a higher education institution. Brands function at subliminal levels of consumer perception. This causes the client to respond to a product or service purchase in an emotional way, often ignoring its price. The client perceives a brand as a synonym of luxury, which symbolizes a certain economic status, a key that opens the door to a given societal sphere. From the … Czytaj więcej »