Image development in the Internet – opportunities and threats

The paper discusses issues related to communication via the Internet in the process of building an organization’s image. The authors focus on the preparatory actions and strategic decisions that need to be taken so that long-term communication with Internet users could lead to expected results. The authors also point out to possibilities and ways of using the available tools and present in the selected case studies successful image-enhancing actions. When on 1 January 1983 a decision was taken to merge the ARPAnet and CSNET, giving rise to the Internet, hardy anyone realised the world was about to change beyond recognition. … Czytaj więcej »

Budowanie wizerunku w sieci – możliwości i zagrożenia

Artykuł omawia kwestie związane z procesem komunikowania poprzez Internet w procesie budowania wizerunku organizacji. Autorzy zwracają uwagę na to, jakie działania poprzedzające oraz decyzje strategiczne należy podjąć aby długofalowa komunikacja z internautami mogła prowadzić do uzyskania oczekiwanych efektów. Wskazują również na możliwości i sposoby wykorzystania dostępnych narzędzi, a także na bazie case study, pokazują przykłady udanych działań wizerunkowych. Kiedy 1 stycznia 1983 roku zdecydowano o połączeniu, jakie następnie się dokonało, pomiędzy ARPAnet a CSNET1, co uważa się za początek Internetu, raczej nikt nie zdawał sobie sprawy, że od tego właśnie momentu, już nic nie będzie takie jak dawniej. Tymczasem w … Czytaj więcej »