Building scientific institution’s brand with online instruments


The brand image is fundamental for the scientific institution. In the high- competitive market the brand may have a significant impact on students decisions but also the decisions made by other stakeholders. The usage of online tools in creating brands and the brand awareness is standard nowdays and is present in many business strategies. The aim of the article is to present the problem on the example of scientific institutions. Based on literature review and empirical study the authors described the usage of most popular online tools in creating the scientific institutions’ brands.

Barbara Mróz-Gorgoń, PhD., University of Czytaj więcej »

Wykorzystanie instrumentów online w kreowaniu marki szkoły wyższej


Wizerunek marki stanowi fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania szkoły wyższej. W okresie zwiększonej konkurencyjności marka może implikować decyzje zarówno studentów jak i pozostałych interesariuszy uczelni. Wykorzystywanie narzędzi online do komunikacji marki oraz kształtowania jej świadomości wśród konsumentów jest działaniem standardowym, na stałe wpisanym do strategii wielu przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki na przykładzie rynku szkół wyższych. Na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej oraz badań własnych, autorki opisują stopień wykorzystania najbardziej popularnych narzędzi online w kreowaniu wizerunku marki szkół wyższych.

dr Barbara Mróz-Gorgoń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska – Adiunkt w Katedrze Podstaw Marketingu w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (od Czytaj więcej »