Research institutes in Poland – evaluation of their place and role in innovative politics in Poland.

Renata BarcikowskaIn the paper have been analyzed issues related to the reserach institutes in Poland in last decade. The problematic question is: What is the role and place of research institutes in Poland in innovative policy with particular regard to their usefulness in the implementation of the Knowledge Based Economy (KBE).

Renata Barcikowska, Ph.D., Railway Research Institute, Poland – is an Assistant Professor in the Centre for Coordination of Projects and International Cooperation of IK. In 2015 she received a Ph.D from Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw in the area of political sciences. Her disertation was on Research Institutes in Czytaj więcej »

Instytuty badawcze w Polsce – próba syntetycznej oceny ich miejsca i roli w polityce innowacyjnej Polski

Renata BarcikowskaArtykuł przybliża zagadnienia związane z funkcjonowaniem instytutów badawczych w Polsce w  ostatnich kilkunastu latach. Autorka przybliża czytelnikom zasady ich funkcjonowania, rolę i zadania w polskiej polityce innowacyjnej. Syntetycznej analizie została poddana ich przydatność w rozwoju Gospodarki Opartej Na Wiedzy (GOW).

dr Renata Barcikowska, Instytut Kolejnictwa, Polska – adiunkt w Ośrodku Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej w Instytucie Kolejnictwa. W 2015 roku obroniła pracę doktorską pt. „Instytuty badawcze w polskiej polityce innowacyjnej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej”   w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również Podyplomowe Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

DOI: 10.14611/minib.21.09.2016.06Czytaj więcej »