How to cooperate efficiently with the media in situation of crisis – case study

The essence of this article is to show the differences and the degree of difficulty in standard and crisis communication. Communication that we use every day in cooperation with the media should serve as the basis and contribution to obtaining certain efficiency of information distribution, which will pay off in a crisis situation. Rescuing a dog named Baltic could prove to be a major crisis in the history of the NMFRI. There were many threats and decisions that could be regarded as unfavourable for the Institute — is it allowed and for the sake of what — to threaten health … Czytaj więcej »

Jak sprawnie współpracować z mediami w sytuacji kryzysowej – analiza przypadku

Istotą artykułu jest pokazanie różnic i stopnia trudności w komunikacji standardowej i kryzysowej. Komunikacja, jaką Morski Instytut Rybacki stosuje na co dzień we współpracy z mediami powinna być podstawą i przyczynkiem do uzyskania pewnej sprawności dystrybucji informacji, która zaprocentuje w sytuacji kryzysowej. Uratowanie psa o imieniu Baltic, mogło okazać się znaczącym kryzysem w historii Instytutu. Było wiele zagrożeń i decyzji, które mogły być postrzegane na niekorzyść organizacji: czy wolno i w imię czego — narażać zdrowie i życie ludzkie dla ratowania zwierzęcia, co by było, gdyby akcja ratunkowa się nie powiodła?
Przyjęto trzy bezwzględnie obowiązujące zasady komunikowania się z mediami:… Czytaj więcej »