Importance of Country-of-Origin on Different Product Categories Purchase Decision


Country of origin is an important factor in product evaluation process as well as for purchase decision. Its importance depends on the amount of information consumers have about the product and product category. This paper investigates the importance of coutry of origin in purchase decision-making process for three different product categories: high risk and high level of consumer involvement in purchasing process (car), medium risk and midium level of consumer involvement in purchasing process (TV), and low risk and low level of consumer involvement in purchasing process (confectionery products). Also, this paper investigates importance of country of manufacturing for purchase … Czytaj więcej »

Znaczenie kraju pochodzenia dla decyzji zakupowych w przypadkach różnych kategorii produktów


Kraj pochodzenia stanowi istotny czynnik w procesie oceny produktu, jak też istotny czynnik dla decyzji zakupowej. Waga tego czynnika zależy od ilości informacji na temat produktu i jego kategorii, którą posiadają. Niniejsza praca zgłębia wagę kraju pochodzenia w procesie decyzyjnym dla trzech różnych kategorii: wysokie ryzyko i wysoki poziom zaangażowania konsumenta w proces zakupowy (samochód), średnie ryzyko i średni poziom zaangażowania konsumenta w proces zakupowy (telewizor) oraz niskie ryzyko i niski poziom zaangażowania konsumenta w proces zakupowy (wyroby cukiernicze). Ponadto, niniejsza praca bada wagę kraju wytworzenia dla procesu podejmowania decyzji zakupowej w odniesieniu do wagi kraju pochodzenia. Badanie zostało przeprowadzone … Czytaj więcej »