Information Needs of Trade Fair Visitors – a survey of the participants of KOMPOZYT-EXPO 2018 and FASTENER POLAND

The article presents the results of surveys concerning the information needs of people visiting trade fairs and the conditions for satisfying these needs on the example of the participants of KOMPOZYT-EXPO 2018 and FASTENER POLAND. The results of the surveys are preceded by an overview of literature describing the behaviours of people visiting trade fairs.
The surveys were conducted during the aforementioned fairs by means of a direct questionnaire. On the basis of 98 cases qualified for analysis it was concluded, among others, that visitors during fairs look mainly for information about novelties in a given branch, about the current … Czytaj więcej »

Potrzeby informacyjne zwiedzających imprezy targowe – badanie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND

W artykule zaprezentowano wyniki badań potrzeb informacyjnych zwiedzających imprezy targowe oraz uwarunkowania ich zaspokajania na przykładzie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND. Wyniki badań zostały poprzedzone przeglądem literatury charakteryzującej zachowania zwiedzających imprezy targowe.
Badania przeprowadzono w czasie trwania wymienionych imprez z wykorzystaniem ankiety bezpośredniej. Na podstawie 98 przypadków zakwalifikowanych do analizy ustalono m.in., że zwiedzający poszukują w trakcie targów przede wszystkim informacji o nowościach w danej branży, jej aktualnej sytuacji oraz informacji o charakterze edukacyjnym. Prócz tego ponad połowa badanych deklaruje, że nie przygotowuje się do udziału w targach w żaden specyficzny sposób, a planując kolejność zwiedzania kierują się … Czytaj więcej »