Social Media Marketing – why businesses need to use it and how

The goal of this article is to show how and why it is important for businesses to not only understand social media marketing, but to also include it as an integral part of their marketing strategies. In this article will be set out some basic strategies for how to be successful in social media marketing and conclude with a more in-depth look at Facebook.

Ola Agbaimoni, M.Sc., Socialable, UK – was a Partner in Socialable Ltd. in London, UK, a social media company managing social media engagement for businesses. Ola’s background is in project management, regeneration, inward investment and … Czytaj więcej »

Marketing w mediach społecznościowych – dlaczego i jak firmy muszą z niego korzystać?

Artykuł pokazuje, jak i dlaczego firmy muszą nie tylko rozumieć media społecznościowe, ale również włączyć go  jako integralny element do swoich strategii marketingowych. W artykule przedstawione zostały również podstawowe strategie prowadzące do sukcesu w marketingu w mediach społecznościowych, ukazany został głębszy opis platformy Facebook.

mgr Ola Agbaimoni, Sociable, Wielka Brytania – była współwłaścicielem Socialable Ltd, firmy zajmującej się zarządzaniem i wykorzystywaniem mediów społecznościowych w biznesie. Ola posiada doświadczenie w dziedzinach zarządzania projektami, regeneracji, wewnętrznego inwestowania i marketingu, rozwijania biznesu oraz zarządzania zmianami. Ola ma ponad 15 lat doświadczenia jako zarządzająca różnorodnymi zespołami w dużych korporacjach. Prowadziła wielomilionowe projekty, kampanie reklamowe … Czytaj więcej »